دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

خدا در روستای ما کشاورز است (پرواز همای و مستان)

خدا در روستای ماست
خدا در روستای ما کشاورز است
خدا را دیده ام با کارگرها مهر را میکاشت
ایمان را درو میکرد
خدا روی چمن ها می دمید و می دوید از روی شالیزار
خدا با کدخدای روستای ما برادر نیست
خدا از آبشار کوههای روستا جاریست
خدا در روستای ما کشاورز است
کنار چشمه ی پاکی
من او را دیده ام با دستهای ساده و خاکی
خدا هم همچو دیگر مردمان روستا از کدخدا شاکی
خدا هم بغض هایش را تهی میکرد
روی کشتزار روستای ما
من از این روستای سبز و از این بوی شالی
میشوم سرمست
خدا هرجا که بوی گندم و آب و علف باشد
در آنجا هست
خدا در روستای ماست
خدا در روستای ما کشاورز است
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
————————————————————————————-
کدخدای ده ما (پرواز همای و مستان)
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
کدخدائی که گمان کرده خدای ده ماست
کدخدائیست … خدانیست … بلای ده ماست
روزگاریست به گوش همه خواند که خدا …
خانه اش در ده ما نیست جدای ده ماست
بینوا بی خبر از حال و هوای ده ماست
کدخدا دیر زمانیست … زمانیست که دیوانه شده ست
از زمانی که به دیدار خدا رفته و در خانه شده ست
خانه را دیده خدا را نه! ولی با همه بیگانه شده ست
غافل از آنکه خدا در همه جای ده ماست
بینوا بی خبر از حال و هوای ده ماست
————————————————————————————-
سزای پریدن (پرواز همای و مستان)
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست
باور کنید … باور کنید … که پاسخ آئینه سنگ نیست
سوگند می برم به مرام پرندگان
در شهر ما سزای پریدن تفنگ نیست
در کارگاه رنگرزان دیار ما … رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست
دارد بهار می گذرد با شتاب عمر
فکری کنید فرصت پلکی درنگ نیست
تنها یک نفر به قله ی تاریخ می رسد
هر مرد پاشکسته که تیمور لنگ نیست
————————————————————————————-

زبان نگاه (پرواز همای و مستان)
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
نشود فاش کسی آنچه میانِ من و توست
تا اشارات نظر نامه رسانِ من و توست
گوش کن با لب خاموش سخن می گویم
پاسخم ده به نگاهی که زبان من و توست
روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید
حالیا چشم جهانی نگران من و توست
گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید
همه جا زمزمه ی عشق نهان من و توست
این همه قصه ی فردوس و تمنای بهشت
گفت و گویی ز خیال و ز جهان من و توست
نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل
هر کجا نامه ی عشق است نشان من و توست
سایه زآتشکده ی ماست فروغ مه و مهر
وای از این آتش روشن که به جان من و توست
ه.الف.سایه(هوشنگ ابتهاج)
————————————————————————————-

من سپیدم (پرواز همای و مستان)
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
تو آن بی مایه ی خودبین ِ مغروری
که دیری هست از وجدان خود دوری
ترا آن تیر و تفنگت قهرمان کرده ست … باور کن
وگرنه نیست در بازوی تو زوری
من سپیدم … تو به صد حیله و رنگ آمده ای
من سر ِ جنگ ندارم … تو چرا سر ِ جنگ آمده ای
من به تنگ امده ام از این همه بی مهری و فریاد زدم
فریاد زدم …
تو که شمشیر کشیدی ز چه اینگونه به تنگ آمده ای
————————————————————————————-

دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید (پرواز همای و مستان)
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
بی ساغر و پیمانه و دلدار نشاید
بی ساغر و پیمانه و دلدار نشاید
پیمانه بباید زد و تردید نباید
پیمانه بباید زد و تردید نباید
بر دلبر دیوانه بگویید بیاید
بر دلبر دیوانه بگویید بیاید
دیوانه چو دیوانه ببیند
دیوانه چو دیوانه ببیند … خوشش آید … خوشش آید … خوشش آید …

————————————————————————————-
سیاه مست(پرواز همای و مستان)
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
وای از این آشفتگان ، فریاد اهل درد کو
ناله ی مستانه ی دل های غم پرورد کو
ماه مهر آیین که می زد باده با مستان کجاست
باد مشکین دم که بوی عشق می آورد کو
وای از این آشفتگان ،فریاد اهل درد کو
ناله ی مستانه ی دل های غم پرورد کو
ماه مهر آیین که می زد باده با مستان کجاست
باد مشکین دم که بوی عشق می آورد کجاست
در بیابان جنون سرگشتم چو ن گرد باد
همرهی باید مرا مجنون صحرا گرد کو
بعد مرگم می کشان گویند در میخانه ها
آن سیه مستی که خم ها را تهی میکرد کو
پیش امواج حوادث پایداری سهل نیست
مرد باید تا نیندیشد زطوفان مرد کو
دردمندان را دلی چون شمع میباید رهی
ورنه ای بی درد اشک گرم و آه سرد کو

————————————————————————————-
تکنوازی سنتور (پرواز همای و مستان)

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
این موسیقی بسیار ملایم و آرامش بخش است و حتی شما می توانید آنرا به عنوان زنگ موبایل یا آهنگ بیدارباش انتخاب نمائید
ریتم کار بسیار لطیف و گوش نواز است ، دعوت میکنم از شنیدن آن لذت ببرید

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

————————————————————————————-
بازخوانی “سرزمین بی کران” (پرواز همای و مستان)

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
ایران ای سرای من
خاکت توتیای من
جاویدان بهشت من
عشقت کیمیای من
ای سرزمین بیکران
ای یادگار عاشقان
ای خفته در میان تو
در قـلب مهربان تو
هزاران شهید بی گناه نوجوان
هزار عاشق گذشته در رهت ز جان
ایران ای سرای من
خاکت توتیای من
جاویدان بهشت من
عشقت کیمیای من

ای تخت جاودان جم
ای ارگ جاودان بم
همچو هگمتانه پایدار
همچو بیستون استوار
خاک عاشقان بی قرار
ای دیار مهر و افتخار
————————————————————————————-
مجنون شیدا (پرواز همای و مستان)

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

من آن مجنون شیدایم
من آن پنهان پیدایم

من آن مجنون شیدایم
من آن پنهان پیدایم

من عاشق پیشه ای سرگشته چون امواج دریایم
که چون ساحل مرا پس میزنی و باز می آیم
مرا پس میزنی و باز می آیم

من آن مجنون شیدایم
من آن پنهان پیدایم

من آن مجنون شیدایم
من آن پنهان پیدایم

من عاشق پیشه ای سرگشته چون امواج دریایم
که چون ساحل مرا پس میزنی و باز می آیم
مرا پس میزنی و باز می آیم

چنان مستم چنان مستم
که راه عقل را بستم
که همچون سایه هرجا میروی هستم
که باید آبرویم را گذارم در کف دستم
که شاید در دل تنگت دهی جایم

من آن مجنون شیدایم
من آن پنهان پیدایم

من آن مجنون شیدایم
من آن پنهان پیدایم

من عاشق پیشه ای سرگشته چون امواج دریایم
که چون ساحل مرا پس میزنی و باز می آیم
مرا پس میزنی و باز می آیم

تو آن دوری که همراهی
تو هم در گاه و بیگاهی
تو هم خورشید و هم ماهی
تو هم خورشید و هم ماهی
نشانی از تو برجا مانده هرجا میرسد پایم

من آن مجنون شیدایم
من آن پنهان پیدایم

من آن مجنون شیدایم
من آن پنهان پیدایم

من عاشق پیشه ای سرگشته چون امواج دریایم
که چون ساحل مرا پس میزنی و باز می آیم
مرا پس میزنی و باز می آیم

————————————————————————————-
بازخوانی “ساقی” (پرواز همای و مستان)
اجرائی جدید و متفاوت از تصنیف ساقی

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
خمارم، خمارم، خمارم من ، خمارم من
من از لولی وشان می گسارم
خمار آلوده ای مجنون تبارم
که جز مستی به سر اندیشه ای دیگر ندارم
که جادوئی به جز مستی نمی آید به کارم
بی قرارم، بی قرارم، بی قرارم
سـر ز مستی، می پرستی، بر ندارم
بی قرارم، بی قرارم، بی قرارم
سـر ز مستی، می پرستی، بر ندارم
بیا ساقی، بده جامی، خمارم من
بیا ساقی، بده جامی، خمارم من
که شبها در هـوس در انتظارم من
که شبها در هـوس در انتظارم من
بده می می، بده می می، که تا می جان دهد ما را
بده می می، بده می می، کـه می فرمان دهد ما را
بده می می، بده می می، که تا می جان دهد ما را
بده می می، بده می می، کـه می فرمان دهد ما را
بپوشان پرده از زاهد، که وی حرمان دهد ما را
به ساقی تازه کن پیمان، که وی ایمان دهد ما را
به ساقی تازه کن پیمان، که وی ایمان دهد ما را
بیا ساقی، بیا ساقی، بیا بنشین کنارم
همایم من، همایم من، هم آواز هزارم
بیا تا بوسه ای بر لب گذارم
بیا تا بوسه ای بر لب گذارم
خمارم، خمارم، خمارم من
من از لولی وشان می گسارم
خمار آلوده ای مجنون تبارم
که جز مستی به سر اندیشه ای دیگر ندارم
که جادوئی به جز شادی نمی آید به کارم
بی قرارم، بی قرارم، بی قرارم
سـر ز مستی، می پرستی، بر ندارم
بی قرارم، بی قرارم، بی قرارم
سـر ز مستی، می پرستی، بر ندارم
خمارم، خمارم، خمارم من ، خمارم من
————————————————————————————-
دزد پیر (پرواز همای و مستان)
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

دزد پیری را به دام انداختند
دزد پیری را به دام انداختند
دست و پا بستند و حد بنواختند
گفت قاضی : این خطا کاری چه بود ؟
گفت قاضی : این خطا کاری چه بود ؟
گفت دزد : هان گر گویم به پا خیزد ز دامان تو دود
گفت هان برگوی کار خویشتن
گفت : هستم همچو قاضی راهزن
گفت: آن زرها که بردستی کجاست
گفت: در نزد شماست
گفت: آن لعل بدخشانی چه شد
گفت: میدانیم و میدانی چه شد
گفت: پیش کیست آن روشن نگین
گفت: بیرون آر دست از آستین
بردن پیدا و پنهان کار کیست؟
نان این افتادگان گشنه در انبار کیست؟
تو قلم بر حکم داور میبری
من ز دیوار و تو از در میبری
حد بگردن داری و حد میزنی
گر یکی باید زدن، صد میزنی
می‌برم من ردای کهنه ی درویش عور
از چه بستانی تو از مردم به زور
دیدگان عقل گر بینا شود
خود فروشان عاقبت رسوا شوند
از برای کهنه دلقی بی بها
دست ما بستند و نا اهلان رها
من به راه خود ندیدم چاه را
ای که دیدی کج نکردی راه را
می زنی خود پشت پا بر راستی
راستی از دیگران می خواستی
دیگر ای گندم نمای جو فروش
با ردای عجب عیب خود مپوش
ای که بردستی ز مردم هرچه هست
گر نمک خوردی نمکدان را نمی باید شکست
در دل ما فقر آلایش فزود
نیت پاکان چرا آلوده بود ؟
حاجت ار ما را ز راه راست برد
پس شما را دیو هر جا خواست برد

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

————————————————————————————-

در شب گیسوان تو (پرواز همای و مستان)

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
در شب گیسوان تو
مست به خواب می روم
در شب گیسوان تو
مست به خواب می روم
ای تو که سوی خویش و من
سوی سراب می روم
گاه نگاه میکنی
بر منو آه می کشم
گاه نگاه میکنی
بر منو آه می کشم
گرچه تباه میکنی عمر مرا و همچنان
مست و خراب میروم
بس که پریش گشته ام
در پس و پیش گشته ام
دور ز خویش گشته ام
در ره گیسوان تو
بی تب و تاب می روم
بی تب و تاب می روم
گوش نمی دهد دلم
زهی خیال باطلم
آگه از آنکه غافلم
سوی حباب می روم
در شب گیسوان تو
مست به خواب می روم
در شب گیسوان تو
مست به خواب می روم
ای تو که سوی خویش و من
سوی سراب می روم
————————————————————————————-

بانوی ایرانی (پرواز همای و مستان)

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
پرده بردار از رخ ای بانوی ایرانی
وای از این معشوقه بازیهای پنهانی،
پریشان کن سر زلف سیاهت
گیسوانت را رها کن در پریشانی
بانوی ایرانی
بانو…بانو…بانو…بانو…
بانوی ایرانی…
وای اگر چشمان مستت وا کنی
زلف پنهان گشته را پیدا کنی
عاشقان را واله و رسوا کنی
خود این نمیدانی
بانوی ایرانی…
وای اگر چشمان مستت واکنی
زلف پنهان گشته را پیدا کنی
عاشقان را واله و رسوا کنی
خود این نمیدانی
بانوی ایرانی…
بانو…بانو…بانو…بانو…
بانوی ایرانی…
بس که زیبایی،فریبایی
سزاوار تماشایی
امان از نامسلمانی…
امان از نامسلمانی…
تو خود سرشار از ایمانی
تو خود سرشار از ایمانی
بانوی ایرانی……
بانو….بانو….بانو….بانو….
بانو ایرانی…….
تو آن مهرآفرین پاکی
که خود جانباز این خاکی
که گر همراه من باشی
ندارم هرگز از اهریمنان باکی
تو خود سرباز میدانی
تو ای بانوی ایرانی
بانو…بانو…بانو…بانو…
بانو ایرانی…….
بانو…بانو…بانو…بانو…
بانو ایرانی…….
————————————————————————————-
کلاهت را بکن قاضی (پرواز همای و مستان)
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

برو زاهد…. برو زاهد
که بر آن خرقه می نازی؟؟
مکن خود را به رنج مردمان راضی
تو راه و رسم دین داری نمیدانی
مکن با سرنوشت مردمان بازی
تو آخر هرچه ناگفتی همان کردی
جفا کردی… وفا داری گمان کردی
نمیدانی چه ها با مردمان کردی
کلاه ات را بکن قاضی
مکن با سرنوشت مردمان بازی
اگر چنگیز غارتگر اگر محمود افغان مردم را در اسارت برد
اگر بیگانه ثروت های مردم را به غارت برد
تو کز این آب و خاک هستی چرا اینگونه میتازی ؟
کلاه ات را بکن قاضی
مکن با سرنوشت مردمان بازی

————————————————————————————-
زر – زور – مزدور (پرواز همای و مستان)

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
هر آن آدم که دارد زر به دنیا، زور هم دارد

ولی هرکس که دارد زور و زر، مزدور هم دارد
مخور هرگز فریب زرق و برق زر، که می گوید
اگر ویرانه دارد گنج، مار و مور هم دارد
مزن نیش ار نداری بهره ای از نوش، ای زاهد
که این قدرت نمایی را بسی زنبور هم دارد
اگر بهرام گور از گور، سر آرد برون گوید
که هر صیاد، صیادی به نام گور هم دارد
مکن ترک وطن ژولیده بهر خفتن بغداد
که این آب و هوا را صبح نیشابور هم دارد

شعر: ژولیده نیشابوری

————————————————————————————-
آفتاب (پرواز همای و مستان)
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

ای که چون رخ می‌نمایی آفتاب آید برون
آن قدر مستی چنان مستی که از چشمت شراب آید برون
زلفکانت خود حجابی بر نگاهت می‌کشد
وای از آن روزی که زلفت از حجاب آید برون
آنکه می‌گوید دوام عالم از بی‌بندوباری شد خراب
گیسوانت را رها کن خود خراب آید برون
آن که می‌گوید صبوری کن بهشت از آنِ ماست
هرکجا رخ می‌نمایی با شتاب آید برون
زاهد از اندوه رسوایی به رخ دارد نقاب
ورنه پیشِ دیگران خود بی‌نقاب آید برون
گوییا در خواب غفلت مانده‌اند اصحاب کهف
پس تو رخ بنما که این عالم ز خواب آید برون

————————————————————————————-
طلسم پنجره (پرواز همای و مستان)
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

شب در طلسم پنجره وامانده بود و من
بغضی میان حنجره جا مانده بود و من
در خانه ای که آینه حسی سه گانه داشت
ابلیس مانده بود و خدا مانده بود و من
هم آب توبه بود در آن خانه ، هم شراب
اخلاص در کنار ریا مانده بود و من
آنجا که پلک پنجره را خواب بسته بود
انبوهِ گیسوان رها مانده بود و من
بت بود یا خدای پرستش کدامیک ؟
حیرت به چشمِ قبله نما مانده بود و من
ابلیس با خدا به تفاهم نمی رسید
اندوه ها و دغدغه ها مانده بود و من

————————————————————————————-
قلب شکسته (پرواز همای و مستان)

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
این قلب شکسته را که ترمیم کنم
باید به شما دوباره تقدیم کنم
پس خود همه تکه ای از آن بردارید
سخت است که عادلانه تقسیم کنم

————————————————————————————-
یار فرخ پی (پرواز همای و مستان)

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

هی هی هی هی … ای یار فرخ پی … یار فرخ پی
تا کی نشینی با رقیب … این چنین نوشی می
با ما نشینی کی … با ما نشینی کی … با ما نشینی کی … با ما نشینی کی
هی هی هی هی … ای یار فرخ پی … یار فرخ پی
تا کی نشینی با رقیب … این چنین نوشی می
با ما نشینی کی … با ما نشینی کی … با ما نشینی کی … با ما نشینی کی
هی هی هی هی … عمری نشستی با وی
یک لحظه اما بهر دل با ما نکردی طی … با ما نشینی کی … با ما نشینی کی
ای دلبر سنگین دل وامانده از این غافل … این غافل … این غافل
رحمی به حال خسته ی وامانده ی پا در گل آخ … پا در گل آخ … پا در گل
جورت گذشت از حد نترسی از خدا بی وفا
تا کی به کینی و جفا رحمی کن ای بی وفا
هی هی هی هی … ای یار فرخ پی … یار فرخ پی
تا کی نشینی با رقیب … این چنین نوشی می
با ما نشینی کی … با ما نشینی کی … با ما نشینی کی … با ما نشینی کی

————————————————————————————-
کعبه (پرواز همای و مستان)

بـه گرد کعبه می گردی پریشان
که وی خود را در آنجا کرده پنهان

اگر در کعبه می گردد نمایان
پس بگرد تا بگردی بگرد تا بگردی

دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
در اینجا باده مینوشی ، در آنجا خرقه می پوشی ، چرا بیهوده میکوشی
در اینجا مردم آزاری ، در آنجا از گنه عاری ، نمی دانم چه پنداری

در اینجا همدم و همسایه است در رنج و بیماری
تو آنجا در پی یاری
چه پنداری کجا وی از تو می خواهد چنین کاری

چه پیغامی که جز با یک زبان گفتن نمی داند
چه سلطانی که جز در خانه اش خفتن نمی داند
چه دیداری که جز دینار و درهم از شما سفتن نمی داند
دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای
به دنبال چه می گردی که حیرانی
خـرد گم کرده ای شاید نمی دانی

همای از جان خود سیری
که خاموشی نمی گیری

برای دانلود به لینک زیر کلیک نماید. 

لینک  دانلود تمام آهنگ های گروه مستان و همای

Like
Parsi

Author Parsi

More posts by Parsi