دانلود ۴۱ آهنگ گلچین احمد ظاهر

دانلود ۴۱ آهنگ گلچین احمد ظاهر

دانلود ۴۱ آهنگ گلچین احمد ظاهر

دانلود ۴۱ آهنگ گلچین احمد ظاهر

1. ای به دیده ام تاریک ماه آسمان بی تو

2. اگر بهار بیاید ترانه ها خواهم خواند

3. تنیده یاد تو در تار و پودم میهن ای میهن

4. ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود

دانلود ۴۱ آهنگ گلچین احمد ظاهر

برای دانلود هر آهنگ بر روی شعر آن کلیک کنید ..

5. بنازم قلب پاکت، مادر من 

6. من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید 

7. صیاد، صیاد رحمی کن

8. وای باران، باران

دانلود ۴۱ آهنگ گلچین احمد ظاهر

برای دانلود هر آهنگ بر روی شعر آن کلیک کنید ..

9. من اگر دیوانه ام 

10. مرنجان دلم را کاین مرغ وحشی ز بامی که برخاست به مشکل نشیند

11. ناله به دل شد گره، راه نیستان کجاست / خانه قفس شد به من، طرف بیابان کجاست

12 آخر ای دریا

13. به داغ نامرادی سوختم 

14. شکایت دارم 

15. پیدا شد و پیدا شد گمگشته ما امشب / می چرخم و می رقصم با باد صبا امشب

16. پیری رسید و فصل جوانی دگر گذشت / دیدی دلا که عمر چسان بی خبر گذشت

دانلود ۴۱ آهنگ گلچین احمد ظاهر

برای دانلود هر آهنگ بر روی شعر آن کلیک کنید ..

17. سحر می گفت و بلبل باغبان را / در این باغ جز نهال غم نروید

18. توبه، توبه از شب هجران توبه

19. تنها تویی، تنها تویی 

20 . معشوقه به سامان شد 

21 . بر خاطر آزاده غباری ز کسم نیست / سرو چمنم شکوه یی از خار و خسم نیست

22 . مرا آن روز گریان آفریدن، آفریدن / که دامان بیابان آفریدن، آفریدن

دانلود ۴۱ آهنگ گلچین احمد ظاهر

برای دانلود هر آهنگ بر روی شعر آن کلیک کنید ..

23 . بانگ پر از نیاز مرا بشنو، آه ای خدای قادر بی همتا 

24 . زندگی آخر سراید بندگی در کار نیست / بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست

25. هر جا که سفر کردم تو همسفرم بودی / وز هر طرفی رفتم تو راهبرم بودی

26 ستاره دیده فرو بست و آرمید بیا / شراب نور به رگ های شب دوید بیا

27. نبری گمان که مفتی به خدا رسیده باشی / تو ز خود نرفته بیرون به کجا رسیده باشی

28. صد ره در انتظارت، تا پشت در دویدم / پایم ز کار افتاد، وانگه به سر دویدم

29. هوای عشق تو از سر بدر نخواهد رفت / کسی که بر درت آمد دگر نخواهد رفت

دانلود ۴۱ آهنگ گلچین احمد ظاهر

برای دانلود هر آهنگ بر روی شعر آن کلیک کنید ..

30. شادی کنید ای دوستان

31. به داغ نامرادی سوختم ای اشک طوفانی / به تنگ آمد دلم زین زندگی ای مرگ جولانی

32. اگر پنهان بود پیدا من آن پیدای پنهانم / وگر نادان بود دانا من آن دانای نادانم 

33. آه چه خوش آمدی، صفا کردی / چه عجب شد که یاد ما کردی

34. از تنگنای محبس تاریکی، از منجلاب تیره این دنیا / بانگ پر از نیاز مرا بشنو، آه ای خدای قادر بی همتا

35. بگذار در این نیمه شب تار بگریم

دانلود ۴۱ آهنگ گلچین احمد ظاهر

برای دانلود هر آهنگ بر روی شعر آن کلیک کنید ..

36. بمان ای شب

37 گل سنگم، گل سنگم، چی بگم از دل تنگم

38. تنها شدم، تنها

39. تو به یک عاطفه می مانی

40. ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

41. آهنگ زندگی، خواند به گوش من

ParsiPc

دانلود ۴۱ آهنگ گلچین احمد ظاهر

برای دانلود هر آهنگ بر روی شعر آن کلیک کنید ..

 

Like
Parsi

Author Parsi

More posts by Parsi