دانلود فیلم Kingdom of Shadows

By فوریه 23, 2017فیلم, فیلم جارجی

 

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

یکی از ویژگی های هالیوود مانند “Sicario” ممکن است در تلاش برای تصرف خود در چنگال بی رحم کارتل های مواد مخدر در مکزیک داشته باشد، اما مستند احشایی برناردو رویز “پادشاهی سایه ها” به شما می دهد یک نگاه اجمالی خط مقدم. سه دیدگاه غالب: کسانی که از خواهر کنسوئلو مورالس، یک راهبه کاتولیک رومی به دنبال پاسخ برای خانواده های “ناپدید” (افراد غیر نظامی که به دلیل باندهای مواد مخدر و یا فساد پلیس از بین رفته اند). دان هنری فورد جونیور، یک دامدار تگزاس که زمان برای قاچاق ماری جوانا از مکزیک شد؛ و افسر امنیت داخلی اسکار Hagelsieb، یک عمل مخفی سابق گشت مرزی.

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

اسکار Hagelsieb در “پادشاهی سایه ها،” یک فیلم مستند به کارگردانی برناردو رویز. رسانه شرکت اعتباری
نرم صحبت آقای فورد توضیح می دهد که چگونه فقر و بدهی او را به قاچاق منجر شد، و ابراز خشم در قوانین مواد مخدر حکم سخت گیرانه در ایالات متحده (که در حال حاضر تغییر). خواهر مورالس، در شهرستان مکزیکی مونتری، خستگی ناپذیر راحتی و تظاهرات سوگوار، و کوره دادستان پس از رهبری یک نمایش عمومی سرخوردگی و خشم. (رمز و راز اطراف 43 دانشجو از دست رفته در Ayotzinapa جدیدترین خشم است تنها.) آقای Hagelsieb توصیف ریشه ها از زتاس، یک واحد نظامی سابق که قبل از رفتن به کسب و کار برای خود کارتل خلیج پیوست. یکی از این توالی بازدید “مواد مخدر آشپزخانه،” که در آن قربانیان فراتر از شناخت قربانی؛ یکی دیگر از نشان میل شدید وحشتناک زتاس برای نمایش قربانیان مردگان خود را در مکان های عمومی.

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

خواهر کنسوئلو مورالس در “پادشاهی سایه ها.” شرکت اعتباری رسانه
تقاضا آمریکا برای دارو، که از آن تغذیه کارتل، ذکر شده است، هر چند متاسفانه بر گسترش یافته است. اما به عنوان یک ارائه تشنج عذاب مکزیک، “پادشاهی سایه ها” فراموش نشدنی است.

دانلود فیلم Kingdom of Shadows 

دان هنری فورد جونیور در “پادشاهی سایه ها،” یک فیلم مستند توسط Bernardo رویز. اعتباری آنتونیو سیسنروس / شرکت رسانه

دانلود فیلم Kingdom of Shadowsدانلود فیلم Kingdom of Shadows دانلود فیلم Kingdom of Shadows دانلود فیلم Kingdom of Shadows دانلود فیلم Kingdom of Shadows دانلود فیلم Kingdom of Shadows دانلود فیلم Kingdom of Shadows 

“پادشاهی سایه ها” امتیاز است PG-13 (والدین قویا هشدار) برای تصاویر اجساد حالت تعلیق درآمد.

A Hollywood feature like “Sicario” might strive to capture the merciless grip drug cartels have on Mexico, but Bernardo Ruiz’s visceral documentary “Kingdom of Shadows” gives you a frontline glimpse. Three perspectives predominate: those of Sister Consuelo Morales, a Roman Catholic nun seeking answers for families of the “disappeared” (civilians who have vanished because of drug gangs or police corruption); Don Henry Ford Jr., a Texas rancher who served time for smuggling marijuana from Mexico; and the Homeland Security officer Oscar Hagelsieb, a former undercover operative for the Border Patrol.

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

Photo

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

Oscar Hagelsieb in “Kingdom of Shadows,” a documentary directed by Bernardo Ruiz.CreditParticipant Media 

The soft-spoken Mr. Ford explains how poverty and debt led him to smuggling, and expresses anger at the United States’ draconian drug-sentencing laws (which are now shifting). Sister Morales, in the Mexican city of Monterrey, tirelessly comforts and rallies the bereaved, and grills prosecutors after leading a public demonstration of frustration and anger. (The mystery surrounding 43 missing students in Ayotzinapa is only the latest outrage.) Mr. Hagelsieb describes the origins of the Zetas, a onetime military unit that joined the Gulf Cartel before going into business for itself. One sequence visits a “narco-kitchen,” where victims are immolated beyond recognition; another illustrates the Zetas’ grisly penchant for displaying their dead victims in public places.

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

Photo

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

Sister Consuelo Morales in “Kingdom of Shadows.”CreditParticipant Media 

The American demand for drugs, which feeds the cartels, is mentioned, though regrettably not expanded upon. But as a rendering of Mexico’s

agonized convulsions, “Kingdom of Shadows” is unforgettable.

Photo

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

دانلود فیلم Kingdom of Shadows

Don Henry Ford Jr. in “Kingdom of Shadows,” a documentary by Bernardo Ruiz.CreditAntonio Cisneros/Participant Media 

“Kingdom of Shadows” is rated PG-13 (Parents strongly cautioned) for images of suspended corpses.

لینک تورنت :

لینک دانلود تورنت

Like
Parsi

Author Parsi

More posts by Parsi