دانلود سریال Designated Survivor

By مارس 8, 2017فیلم, فیلم جارجی

دانلود سریال Designated Survivor

دانلود سریال Designated Survivor

دانلود سریال Designated Survivor

دانلود سریال Designated Survivor:داستان بر روی یکی از اعضای درجه پایینِ کابینه‌ی دولت امریکا ( ساترلند ) متمرکز است که بعد از یک حمله‌ی کشنده در حین سخنرانی سالیانه رئیس جمهوری که منجر به مرگ تمام مافوق ـینش و افرادی که وابسته به پست ریاست جمهوری بودند می‌شود ، بطور ناگهانی برای سمَت ریاست جمهوری انتخاب می‌شود…

 

 

 Designated Survivor

As a lower-level cabinet member, Tom Kirkman never imagined something would happen that would catapult him to the oval office.

دانلود سریال Designated Survivor

دانلود سریال Designated Survivor

دانلود سریال Designated Survivor

دانلود سریال Designated Survivor

When a devastating attack on the night of the State of the Union address claims the lives of the president and most of the Cabinet, the Housing and Urban Development secretary — who was named the designated survivor in case of such an event — finds himself promoted to leader of the free world. Suddenly thrust into his new position of power, Kirkman struggles to keep the country from dissolving into chaos and must adjust to his new normal, unaware of what fresh horrors may await the United States

لینک دانلود :

فصل اول 

قسمت اول 

قسمت دوم

قسمت سوم 

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هستم

قسمت نهم  

قسمت دهم 

Like
Parsi

Author Parsi

More posts by Parsi