آموزش حذف دستگاه های مطمئن از حساب Google

هنگام استفاده از Google Apps و خدمات ، می توانید دستگاه ها را به عنوان مورد اعتماد انتخاب کنید تا Google بتواند دستگاه های شما مانند رایانه های شخصی ، تلفن های هوشمند یا رایانه لوحی را به خاطر بسپارد. اما اگر به تعداد زیادی دستگاه اعتماد کرده اید و می خواهید مواردی را که … ادامه